Garanciális feltételek

Köszönjük a SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH vállalat termékeibe vetett bizalmát.

Mint SOMMER márkakereskedő, a törvényes garancián túl a következő garanciát nyújtjuk, a számlabizonylat dátumával kezdődően:

 • 5 év alkatrész garancia a hajtástechnikára, motorra és motorvezérlésre
 • 2 év alkatrész garancia a rádiós távirányítókra, tartozékokra, csőmotorokra és sorompókra
 • Csak nálunk 2 év teljeskörű garanciát biztosítunk azon ügyfeleinknek, akik ránk bízzák a nálunk megvásárolt hajtómű telepítését. Ez nem csak a hajtómű minden komponensére, hanem a szereléskor felhasznált anyagokra, kötőelemekre és a hajtómű egyénre szabott beállítására, programozására is vonatkozik.
 • Csak nálunk további 3 év teljeskörű garancia is megvásárolható az általunk szerelt hajtóművekre (így összesen 5 év a teljeskörű jótállás).

A garanciális igény fogyóeszközök és kopóalkatrészek, pl. akkumulátorok, izzók stb. esetén kizárt.

A javítási munkákra és a pótalkatrész szállításra vonatkozóan a garanciális idő 6 hónap, de legalább a folyamatban lévő jótállás határideje.

A garancia igénybevételével a teljes jótállási idő nem hosszabbodik meg.

 

Előfeltételek

A garanciális igény csak abban az országban érvényesíthető, ahol a terméket vásárolták. Az árunak a SOMMER által meghatározott értékesítési csatornán keresztül vásároltnak kell lennie. A megfelelő vásárlási bizonylatot be kell mutatni. A SOMMER cég közvetett ügyfeleinek ahhoz a kereskedelmi partnerhez kell fordulniuk, akitől a terméket beszerezték.

A garanciális igény csak a szerződés tárgyát képező termékekben keletkezett károkra vonatkozik.

A teljes berendezés (pl. a meghajtás és a kapu) karbantartását az érvényes szabványok szerint (pl. ASR A1.7 szerint) az előírt időközökben végezték. Ezt megfelelő bizonylatokkal kell igazolni.

 

Szolgáltatások

A termék azon hibáinak elhárítását, amelyek bizonyíthatóan anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetők vissza, a SOMMER cég végzi a garanciális idő keretében. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy saját belátásunk szerint a hibás árut díjmentesen megjavítjuk, azt hibátlan termékre cseréljük, vagy a vásárlót értékcsökkentéssel kárpótoljuk. A kicserélt alkatrészek a SOMMER tulajdonába kerülnek.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az önkéntes gyártói garancia kizárólag a berendezés privát használatára terjed ki. Privát használat alatt napi maximum 10 ciklust (NYITÁS/ZÁRÁS) értünk. A sokkal több használati ciklussal járó ipari használatot az adott esetre vonatkozóan a vásárlás előtt a SOMMER céggel kell megbeszélni.

A garancia nem tartalmazza a ki- és beszerelés és a megfelelő alkatrészek ellenőrzési költségeinek megtérítését, valamint az elmaradt nyereséggel és kártérítéssel szemben támasztott követelések megtérítését. A típustábla eltávolítása vagy felismerhetetlenné tétele a garanciális igény elvesztésével jár.

Az alábbi okok miatt keletkező károk szintén kizárják a garanciát:

 • szakszerűtlen beszerelés és csatlakoztatás
 • szakszerűtlen üzembe helyezés és kezelés - baleset, leesés, ütés miatti mechanikai sérülések
 • külső hatások, pl. tűz, víz, rendellenes környezeti feltételek
 • nem szakemberek által végzett javítás
 • gondatlan vagy szándékos rongálás
 • normál elhasználódás vagy a karbantartás hiánya
 • idegen eredetű alkatrészek használata

 

Értesítési kötelezettség

A garanciára vonatkozó igény előfeltétele, hogy a garancia keretében elhárítandó hiányosságot időben jelezzék felénk. Az értesítés csak akkor minősül megfelelő idejűnek, ha az legkésőbb két héttel azután az időpont után történik, amikor a hiányosságról tudomást szereztek. Az értesítésnek írásban vagy e-mailben kell történnie.

 

Elévülés

Jelen garanciális igények annak a naptári évnek a végétől számított 1 éven belül elévülnek, amelyben az adott igény keletkezett, és Ön az igényt megalapozó körülményekről tudomást szerzett vagy kellett volna szereznie.

 

Jogválasztás

A garancia a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályainak hatálya alá tartozik a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) kizárása mellett.

 

Illetékes bíróság

A jelen garancia tartalmát képező jogokra és kötelezettségekre vonatkozó vitás kérdések rendezése, azok hatályosságát is beleértve, kizárólag a székhelyünkön illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

 

Érvényes: 2017 júniusától